Loading...

Faaliyet Alanlarımız


Ceza Hukuku

Ceza davaları iki ana kısımdan oluşmaktadır. Suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianame düzenlenmesine kadar geçen sürece soruşturma, iddianame düzenlenmesi akabinde açılan ceza davasından hükmün kesinleşme süreci arasındaki evre kovuşturma olarak adlandırılmaktadır. Bu minvalde, ceza davalarının anılan aşamalarından hükmün infazı da dahil olmak üzere aktif rol oynarak mağdur/müşteki vekilliği ile şüpheli/sanık müdafiliği hizmeti vermekteyiz.  

Oyun Hukuku

Dayanağını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan alan Oyun Hukuku alanında sunduğumuz faaliyetler bunlarla sınırlı olmamak üzere örnek olarak oyun geliştiricisi ve yayımcının akdedeceği sözleşmelerin hukuki kapsamı ve taraf danışmanlığı, oyun stüdyolarında freelance veya bağlı olarak çalışan işçinin hukuki durumu, fikri ürün sahibinin mali ve manevi hakları ve bunların devir koşullarıdır.  

Tazminat Hukuku

En sade anlatımla tazminat, hukuka aykırı bir eylemde bulunan kişiye uygulanan yaptırım olarak nitelendirilmektedir.Bu kapsamda öncelikle sözleşmesel yükümlülüklerin ihlali ile 6098  sayılı Borçlar Kanunu ile bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda özel kanunlar uyarınca tazminat talepli her türlü davalarınızda taraf vekilliği ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
 
                       

İdare Hukuku

İdare hukuku dayanağını anayasa ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanundan almaktadır. Kamunun üstün yararı ve ayrıcalıkları ile bireylerin hak ve hürriyetlerinin çatışmasını önlemek amacıyla devlet ve ilgili birimlerin taraf olduğu davalarda şahıs veya kurum vekilliği hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Miras Hukuku

Miras hukuku gerçek kişilerde vefat halinde malvarlığının ( terekenin ) paylaşımını ve intikalini düzenleyen hukuk dalı olup 4721 sayılı Medeni Kanunda düzenleme alanı bulmaktadır. Miras hukuku davalarında mirasçılar tarafında açılacak veya müdahil olunacak davalarda vekillik ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır.
 

Aile Hukuku

Aileye ilişkin her türlü hukuki meselenin düzenleme alanı bulduğu 4721 sayılı Medeni Kanun ve ilgili uluslararası sözleşmeler uyarınca başta Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası, Boşanmada maddi ve manevi tazminat davaları, nafaka, velayet, mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları, Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar ve soybağının kurulması talepli davalarda hizmet vermekteyiz.
 

İş Hukuku

İşçi işveren uyuşmazlıklarında 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 3. maddesi uyarınca arabulucuk sürecinden hükmün kesinleşmesine kadar işçi ve işveren vekilliği ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz yer almaktadır.
 
 

İcra ve İflas Hukuku

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda düzenleme alanı bulan İcra ve İflas Hukuku kapsamında alacaklı ve borçlu taraflara avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Taşınmaz Hukuku

Anayasal düzlemde mülkiyet hakkına dayalı taşınmaza ilişkin tapu iptal ve tescil davaları, ipoteğin fekki davası, elatmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile bu davalarla birlikte açılan haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar kapsamında mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan taşınmazlara ilişkin tüm davalarda taraf vekilliği rolu üstlenmekteyiz.Mustafa Kemal Mah., 2108 sk. No:49, D:5 06530 Çankaya/Ankara
0 541 909 58 98